Nowy prezes PZKosz? 24 listopada wybory.

Redakcja , informacja prasowa pzkosz.pl

2014-11-04 22:08

  Informacja dotycząca wyborów na stronie www.pzkosz.pl - Zarząd Polskiego Związku Koszykówki działając na podstawie przepisów statutu PZKosz oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie, zwołał na dzień 24 listopada 2014 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZKosz. Obrady odbędą się w Warszawie w Centrum Olimpijskim, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

Podczas Walnego Zebrania ustępujący Zarząd przedstawi sprawozdanie z działalności z kadencji 2011-2014. Następnie odbędą się wybory na Prezesa Polskiego Związku Koszykówki oraz do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZKosz.
 
Zgodnie z przepisami statutu PZKosz (paragraf 31) zgłoszono następujące kandydatury na stanowisko Prezesa Polskiego Związku Koszykówki w kadencji 2014 - 2018 (kolejność alfabetyczna):
 
Grzegorz Bachański - zgłoszony przez Warszawski Okręgowy Związek Koszykówki Województwa Mazowieckiego
Przemysław Sęczkowski - zgłoszony przez Pomorski Okręgowy Związek Koszykówki
Maciej Zieliński - zgłoszony przed Dolnośląski Związek Koszykówki